ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 4 ໂຕທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຕົວເລກນ້ອຍທີ່ສຸດ 5 ຕົວ?


ຕອບ 1:

ສຳ ລັບຕົວເລກບວກ, ຕົວເລກນ້ອຍທີ່ສຸດ 5 ຕົວເລກ = 10,000 ແລະຕົວເລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ 4 ຕົວເລກ = 9999. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກມັນແມ່ນ 1.

ພິຈາລະນາຕົວເລກບວກແລະລົບ, ຕົວເລກນ້ອຍທີ່ສຸດ 5 ຕົວເລກ = -99999 ແລະຕົວເລກໃຫຍ່ 4 ຕົວເລກ = 9999. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກມັນແມ່ນ 109998.